Bản Đồ: 29/2A Nguyễn Hồng Đào, P14, Tân Bình, Tp HCM